Bill Gates – världens tredje rikaste person och medgrundare till programvaran Microsoft som fortfarande finns i cirka åttio procent av våra persondatorer och mobiler – ägnar sig numera helt åt sin och hustrun Melindas välgörenhetsarbete. Han har skrivit en personlig och lättläst bok om klimatkrisen. Det var länge sedan jag kände att jag lärt mig så mycket efter att ha läst en bok trots ett otroligt komplext ämnesområde. Gates är pigg och optimistisk när han ger en begriplig översikt över hur så gott som allt i den mänskliga världen hänger ihop och påverkar klimatet. Det är allmänbildande och fyller ut kunskapsluckor så att de vardagliga nyheter som når oss, inte bara om klimatet, blir meningsfulla.

Lösningen ligger inte i att vi måste minska konsumtionen, att den rika världen måste hålla igen eller att den fattiga världen inte ska tillåtas att växa. Lösningen ligger enligt Gates på produktionsnivå. Produktion av varor, elektricitet, byggmaterial, transporter mm, måste göras billigare på ett hållbart sätt med förnyelsebart material än med fossila ämnen. Det kan ske genom att utveckla tekniken och avgiftbelägga det fossila. Men vi kan inte förvänta oss att människor ska avstå från fortsätta växa. Gates målar upp utmaningarna som ligger i detta. De ter sig närmast gigantiska och lösningarna ouppnåeliga, i synnerhet med tanke på hur lite tid vi har på oss, men han tror likväl att det är möjligt med rätt inställning.

Under tiden menar han att det finns tekniker redan i dag som kan skjuta fram vår deadline, som att DAC-teknik fångar in koldioxid direkt i luften eller geoengineering där saltpartiklar skickas upp i moln som reflekterar bort solljuset och därmed tillfälligt kyler av planeten. På liknande sätt kommer nya fiffiga uppfinningar att rädda oss om vi bara seriöst går in för det. Den magiska siffran är att 51 miljarder ton växthusgaser om året ska ner till noll. Lycka till.

Albert Bonniers förlag

Betyg: HHH+